Feminismen har existerat så länge det har funnits kvinnor, och så länge det patriarkala systemet har gynnat mannen framför kvinnan i majoriteten av alla samhällen och kulturer på vår planet. Feminismen är ett verktyg för att försöka undanröja problem med den patriarkala strukturen. Denna struktur påverkar inte bara kvinnor negativt utan också män. Vi får inte glömma att majoriteten av alla våldsbrott sker av män, och en stor del av dessa sker just mellan män. Vi måste därför motverka dessa destruktiva mönster som faktiskt skadar oss alla.


Musiken, litteraturen och konsten har alltid varit ett sätt och en av få chanser för feminister att faktiskt få ut de viktiga budskapen. Det finns en hel del kvinnliga artister som vi ser som förebilder, när det gäller den feministiska kampen. I detta inlägg tänkte vi nämna några svenska sådana.

Svenska artister

First Aid Kit, som består utav systrarna Johanna och Klara Söderberg, har inte bara frälst våra hjärtan i åratal med sin fantastiska musik, utan är även riktigt bra feministiska förebilder. Systrarna menar att artister har ett ansvar i att faktiskt sprida budskapet om jämlikhet och lika värde mellan könen, och att man måste agera – det räcker inte bara med ord. De menar också att det är extremt oroande att kvinnor representeras i så låg utsträckning inom musikindustrin idag, och att feminismen inte på något sätt handlar om att hata män. 

Robyn tog våra hjärtan med storm på 1990-talet och har de senaste åren gjort storartad comeback. Hon har alltid varit en stor feministisk förespråkare, och hon har tidigare talat mycket om att det är viktigt att understryka att en kvinna har såväl en obeskrivlig, inneboende styrka och mod, som en inre sårbarhet. Att vara kvinna innebär båda dessa motstridiga komponenter. I låten ”Don’t fucking tell me what to do” påminner hon oss om det förstnämnda.

Kritik

Kvinnor är dessvärre inte ovana vid att bli kritiserade för sin sexuella framtoning, men kvinnliga artister ”åtnjuter” en alldeles särskilt hög dos av detta. De kvinnliga musikerna hånas, kränks och ifrågasätts över det faktum att de anspelar på sex och utseende i sina låtar, musikvideos och framträdanden, samtidigt som de ”kallar sig för feminister”. Ett exempel är sjuttonåringen Zara Larsson som blivit extremt hyllad för sin musik, så väl i Sverige som utomlands. Zara gillar att klä sig feminint och sexigt och uttrycka sin sensualitet på scen, samtidigt som hon är feminist, vilket gett upphov till grova hot, kränkningar och ifrågasättanden från män. 

Det är en fruktansvärt oroväckande utveckling och visar på mycket bristande tankeförmåga hos den som anklagar. Hela poängen med feminismen är att kvinnor ska få en chans att vara sexuella och uttrycka sin sexualitet (precis som män) utan att bli sexualiserade. Det är en avgörande skillnad som handlar om fritt uttryck och objektifiering. Det är som att man utgår ifrån att om en kvinna uttrycker sin inre sensualitet – så är det för männens ögon. Ett bra exempel är att det är helt tillåtet och accepterat att annonsera för underkläder med halvnakna modeller varsomhelst, men en kvinna som ammar sitt barn offentligt får utstå grova kränkningar. Av denna anledning är det mycket viktigt att vi outtröttligt fortsätter det livsviktiga arbetet med att sprida sanningen om feminismen, för att eliminera sådana föreställningar som huvudsakligen grundar sig på okunskap, osäkerhet och rent hat.