Välkommen till denna sida, som syftar till att utbilda människor med alla typer utav ursprung, kön, ålder och värderingar vad det innebär att vara feminist och varför vi behöver feminismen, mer än någonsin. Med anledning av att kurslitteratur, skolor, media samt andra nyhetsförmedlare och utbildningsinstanser har misslyckats fatalt i att upplysa allmänheten om de fantastiska kvinnor som varit en drivande del i forskning och utveckling de senaste årtusendena, samt fått litteratur, konst, film och musik att blomstra – anser vi att vi här levererar en livsviktig samhällstjänst.

Om Fagelfenix.seVi står mitt i en feministisk revolution. Det är fullständigt krig mellan vissa grupperingar i samhället, debatten är hätsk, intensiv, kokande och ibland riktigt infekterad. Det viss en stor okunskap och inkompetens hos många av motståndargrupperna, men även inom media. Att vara artist, konstnär, manusförfattare eller liknande idag är att ha en stor arena med publik för att uttrycka och förmedla de viktiga budskapen. Med detta kommer givetvis också ett gigantiskt ansvar. Med denna hemsida hoppas vi att kunna nämna några utav de mest kända svenska och utländska kvinnorna, som haft och har störst inflytande över debatten och utvecklingen.

Kvinnor i rampljuset

Trots att kvinnor de senaste åren gjort allt större entré i det offentliga ljuset har vi fortfarande en lång väg att gå. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom konst, film, musik och andra kreativa uttrycksformer. Det verkar som om det finns en djupt rotad rädsla för att ta plats, plöja sig fram, höja sin röst, visa att man finns, tro på att man kan. Dessutom formas kvinnan ofta in i löjliga roller, som de måste passa in i för att göra succé. Hon tvingas spela på sin sexualitet för att sälja skivor eller konsertbiljetter, och om hon är sensuell och sexuell av naturen så hånas och kränks hon för detta om hon dessutom kallar sig feminist. Kvinnor får utstå hot och förföljelse i fruktansvärd omfattning, vilket sannerligen har en avgörande roll i det att många väljer att hålla sig borta från rampljuset och utveckla sin kreativa sida i ensamhet.

En oas i djungeln

Ett annat syfte med sidan är att innebära en samlingspunkt för feminister och likasinnade, en trygg punkt där vi kan hämta andan och diskutera planer inför framtiden. Debatten kan som sagt ofta bli väldigt intensiv och det är inte alltid man orkar ta striden. Hos oss är alla lika värda, och vi hjälper varandra att hålla modet och styrkan uppe, även i de svåraste av stunder. Välkommen in till värmen.